Buurtcomité Heikantstraat OVERMERE - BUITEN GEWONE BUURT

 

     
    

home  I  welkom  I  nieuws  I  buurtcomité  I  buurtinformatienetwerk  I  medewerkers  I  activiteiten

    
 

de heikantstraat  I  er was eens  I  foto's  I  buurtkrantjes  I  erkenning  I  links  I  contact

    
     
                  De voordelen  
                  van het buurtinformatienetwerk  
                                                                         
    Het BINHO  

 

Voor de politie is het een niet te onderschatten voordeel dat men een middel heeft om rechtstreeks een groep mensen te alarmeren. Daarenboven verschaft het de politie een toegang tot een buurt om de mensen te motiveren meer preventieve maatregelen te treffen, om hun woning meer inbraak-bestendig te maken.  

De politie : onze BIN-partner

 
    Het BIN-charter        
    De voordelen        
    Nuttige tips        
             
                                                                         
                 

De politie verwijst hiervoor o.a. naar de techno-preventieve adviseurs die zeer bruikbare tips kunnen verschaffen. Men zegt te snel “als men persé binnen wil geraken lukt dit toch” of “bij mij valt toch niets te stelen”. De eerste bewering klopt, maar men kan het een inbreker behoorlijk moeilijk maken ! De tweede bewering klopt niet : bij ieder gezin in onze westerse maatschappij is wel iets te stelen dat bruikbaar is voor bepaalde lieden. 

Voor de mensen verenigd in een BIN zijn er dus talrijke voordelen. Men voelt zich veiliger gezien het quasi rechtstreeks contact met de politie. Het samenhorigheidsgevoel dat in onze huidige maatschappij een behoorlijke neergang kent, wordt terug aangewakkerd. De mensen praten meer met elkaar, o.a. over het item veiligheid, doch dan meer in een positieve zin. 

Men voelt zich betrokken bij de zaak en dit geeft een wederzijds voordeel : de mensen voelen zich er beter bij en de politie krijgt haar preventie-boodschap beter verkocht, dit laatste steeds in het belang van de bevolking.

 
  Klik hier om naar boven te gaan  
                                                                         

Copyright © 1990      Buurtcomité Heikantstraat Overmere