Buurtcomité Heikantstraat OVERMERE - BUITEN GEWONE BUURT

 

     
    

home  I  welkom  I  nieuws  I  buurtcomité  I  buurtinformatienetwerk  I  medewerkers  I  activiteiten

    
 

de heikantstraat  I  er was eens  I  foto's  I  buurtkrantjes  I  erkenning  I  links  I  contact

    
     
                  Buurtcomité Heikantstraat  
                  de werking ...  
                                                                         
    Het ontstaan  

Onze buurtwerkers slagen er telkens weer in doorheen het jaar activiteiten te organiseren waarop, globaal gezien, heel wat respons vastgesteld wordt. 
Door de diversiteit aan activiteiten worden zowat alle geburen betrokken in de buurtwerking. 
Reeds in de beginjaren werd het Buurtcomité door media en een ruim publiek beschouwd als modelvereniging met als gevolg dat er in de gemeente meerdere buurtcomité's opgericht werden, weliswaar met een beperkter werking, maar toch met het zelfde doel : de geburen eens samen te brengen.  Ook de aanpalende gemeenten kregen hiernaar horen en stimuleerden de oprichting van diverse buurt- en wijkcomité's. 

 
    De werking    
    Buiten gewoon    
                   
                   
                   
                   
                  Het Buurtcomité Heikantstraat is actief in een regio die doorheen de jaren een uitbreiding heeft gekend en omvat heden de volgende straten : Heikantstraat, Maneschijnstraat, Muizestraatje,Dendermondse steenweg (deels) op grondgebied Berlare en Molenstraat (deels), Kromme heistraat (deels) beiden op het grondgebied Zele-Heikant. 

Alle buurtactiviteiten en andere initiatieven inzake de buurtwerking worden slechts uitgevoerd nadat alle comitéleden hierover uitvoerig overleg hebben gepleegd en een unaniem standpunt hebben kenbaar gemaakt.
 
     
                                                                         

Copyright © 1990      Buurtcomité Heikantstraat Overmere