Buurtcomité Heikantstraat OVERMERE - BUITEN GEWONE BUURT

 

     
    

home  I  welkom  I  nieuws  I  buurtcomité  I  buurtinformatienetwerk  I  medewerkers  I  activiteiten

    
 

de heikantstraat  I  er was eens  I  foto's  I  buurtkrantjes  I  erkenning  I  links  I  contact

 
     
 

26 november 2008
Provincie verbiedt vullen E3-put

 
   
   
  De E3-put mag door de provincie niet gevuld worden  
                                                                         
  Vandaag vernemen we via Radio 2 Oost-Vlaanderen het bericht dat de Provincie niet toestaat dat de E3-put gevuld wordt :

"De oude zandwinningsput vlakbij de E17 te Overmere mag niet opgevuld worden, dat heeft de provincie beslist. Een firma van Stabroek wou de put opvullen met 400.000 m³ onvervuilde grond tot 2 meter onder de waterspiegel. Maar omwonenden en het gemeentebestuur van Berlare verzetten zich tegen die plannen uit vrees voor overlast en hinder voor het fietspad scheldeland en voor de natuurgebieden. De provincie staat het evenmin toe."

In de Corelio-kranten schreef René Stevens het volgende:

Langs de E17 in Overmere ligt een privé-vijver, ontstaan bij de aanleg van de vroegere E3, nu E17, gevuld met water en omgeven door groen. Toen in juli een aanvraag van de eigenaar bij de gemeente binnenliep om deze put te vullen tot twee meter, schrokkende de buurtbewoners zich een hoedje. Zo zou er ongeveer 400.000 kubieke meter materiaal worden aangevoerd langs hun smalle buurtwegen.

De buurtcomités van de Heikantstraat, Lindestraat met 't Endeken en de Kerkstraat maakten zich zorgen. 'Het massale vrachtvervoer dat over onze smalle straten zou komen denderen, heeft ertoe aangezet om massaal bezwaarschriften in te dienen', aldus Wim De Geest , secretaris van het buurtcomité Heikantstraat.
'We kregen hierbij steun van de natuurvereniging vzw Durme en het gemeentebestuur van Berlare. We zijn dus zeer tevreden met het standpunt van de provincie om deze vergunning te weigeren. Onze inspanningen hebben duidelijk iets opgebracht.'

Burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD) zegt dat de gemeente blij is met de houding van de provincie in dit dossier. 'Wij hadden eerst bij zoveel mogelijk instanties advies ingewonnen, waaruit bleek dat de vijver niet alleen volledig in de omgeving geïntegreerd is, maar ook invloed heeft op de waterhuishouding in onze gemeente', aldus de burgemeester. 'Bovendien zijn we van oordeel dat ons wegenbestand niet aangepast is aan het vrachtverkeer dat het opvullen van deze dertienmeter diepe vijver met zich mee zal brengen.'

 
                                                                         
  Terug naar het nieuwsoverzicht ...  
     
                                                                         

Copyright © 1990      Buurtcomité Heikantstraat Overmere