Buurtcomitť Heikantstraat OVERMERE - BUITEN GEWONE BUURT

 

     
    

home  I  welkom  I  nieuws  I  buurtcomitť  I  buurtinformatienetwerk  I  medewerkers  I  activiteiten

    
 

de heikantstraat  I  er was eens  I  foto's  I  buurtkrantjes  I  erkenning  I  links  I  contact

 
     
  2 februari 2009  
  Overheid steunt Buurtinformatienetwerken  
                                                                         
  Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt     De voorbije vier jaar is het aantal buurtinformatienetwerken (BIN) in ons land fel gestegen: van 243 in 2005 naar 407 geregistreerde BIN's begin 2009. Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt laat weten dat zijn diensten de BIN's in de toekomst nog meer zullen ondersteunen dan in het verleden. 

Zo zal bijvoorbeeld bij de administratie Binnenlandse Zaken een aanspreekpunt voor de BIN's gecreŽerd worden. Er zal ook voor gezorgd worden dat de Communicatie- en Informatiecentra van de politie snel een SMS- of e-mailbericht naar de BIN-leden kunnen zenden.
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                         
  De buurtinformatienetwerken staken in het begin van de jaren '90 de kop op en staan sinds 1998 en 2001 beschreven in ministeriŽle rondzendbrieven. BelgiŽ telt intussen 407 BIN's waarvan er 71 BIN-zelfstandigen zijn. In 2004 waren er nog maar 14 BIN's met zelfstandigen als leden.

Samenwerken 
Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie. Burgers melden aan de Lokale politie informatie bijvoorbeeld over een persoon die aanbelde en zich uitgaf voor iemand van de watermaatschappij, maar dat duidelijk niet was. De politie evalueert de inlichtingen en brengt, indien nodig, alle BIN-leden op de hoogte. 
Ander voorbeeld: als een juwelier lange tijd een groene wagen voor zijn zaak heeft zien staan, wordt die informatie doorgegeven naar de Lokale politie die de inlichtingen eventueel doorstuurt naar het AIK en/of de Federale politie . Na evaluatie worden de leden van het lokale BIN, maar eventueel ook van alle BIN's-zelfstandigen, ingelicht omdat het best mogelijk is dat de verdachte met de groene wagen ook in een andere streek wil toeslaan.

Veiligheidsgevoelen 
Een BIN heeft volgende doelstellingen: 
∑ bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoelen; 
∑ het bevorderen van de sociale controle; 
∑ het verspreiden van de preventiegedachte. 
Om deze doelstellingen te bereiken, wisselen de BIN-medewerkers en de politie informatie uit volgens een procedure die op voorhand is afgesproken. Daarnaast worden ook preventietips verspreid.

Sinds het begin van de jaren '90 worden de BIN's beheerd via de vzw "Buurtinformatienetwerken". Deze vzw stopt nu met haar activiteiten maar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken neemt de fakkel over voor het merendeel van de taken. 
Minister van Binnenlandse Zaken De Padt :"Mijn diensten omkaderen de BIN's al geruime tijd vanuit het federaal niveau maar zullen die steun nu nog uitbreiden en professionaliseren door volgende initiatieven: 
∑ Via de website van de algemene directie Veiligheid en Preventie (www.besafe.be,) zal een maximum aan informatie verspreid worden.. 
∑ De Communicatie- en Informatiecentra (CIC's) van de politie zullen snel een sms of e-mail naar alle BIN-leden kunnen doorsturen. 
∑ De lokale beleidsverantwoordelijken zullen voort gesensibiliseerd worden rond de BIN-werking. De meerwaarde van een BIN voor het lokaal integraal veiligheidsbeleid wordt hen ook uitgelegd in een nieuwe rondzendbrief. 
∑ Bij de administratie van Binnenlandse Zaken wordt een aanspreekpunt gecreŽerd waar overheden en BIN-leden terecht kunnen met problemen rond BIN's die een oplossing van het beleid vragen. 
∑ Provinciale werkgroepen worden gecreŽerd om de band met het lokale zoveel mogelijk te versterken. 
∑ Jaarlijks wordt een BIN-event georganiseerd waar alle BIN-geŽngageerden informatie krijgen over nieuwe initiatieven en waar goede projecten kunnen worden voorgesteld.

Met dank aan de vzw Buurtinformatienetwerken

Het Buurtcomitť Heikantstraat wil bij het stopzetten van de activiteiten van de vzw BIN de voorzitter, dhr. Bertrand Pouseele, van ganserharte bedanken voor z'n jarenlange inzet voor de Buurtinformatienetwerken.
Als geestelijke vader van de BIN's heeft hij ook de Heikantstraat zeer dikwijls bijgestaan en gesteund in het realiseren van het BINHO-project. Bedankt Bertrand!

 
     
  Terug naar het nieuwsoverzicht ...  
     
                                                                         

Copyright © 1990      Buurtcomitť Heikantstraat Overmere